Εγγραφές

Διαχείριση παραμέτρων

ID
Ομάδα παραμέτρων
Auto response mail
Το mail που χρησιμοποιείται για να σταλθούν αυτοματοποιημένες απαντήσεις από την ιστοσελίδα. Πρέπει να έχει δημιουργηθεί και στον server.
Account Activation String
Επιλέγοντας 'ναι' θα σταλθεί στον χρήστη ένα mail για να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του πατώντας σε ένα link
Account Admin Activation
Επιλέγοντας 'ναι' θα πρέπει να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό και ένας adminstrator, ανεξάρτητα αν ο χρήστης πρέπει να τον ενεργοποιήσει ή όχι μέσω mail